Zapora “Ghostwriting” i “guest authorship”

 
Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego eliminacji zjawiska „Ghostwriting” (nieujawnienie autorstwa lub współautorstwa tekstu) oraz „guest authorship” (dopisywanie współautorów, których wkład w opracowanie tekstu był znikomy lub żaden), redakcja czasopisma „Galicja. Studia i materiały” uprzejmie prosi wszystkich autorów o uczciwe i rzetelne ujawnianie faktycznego wkładu w przygotowanie publikacji. Informację na ten temat prosimy przesłać na adres korespondencyjny redakcji w formie pisemnego oświadczenia z podaniem afiliacji (załącznik 1 lub 2). Wszelkie przypadki naruszania praw osób trzecich będą ujawniane zainteresowanym i zgłaszane odpowiednim instytucjom.
Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do druku.
 
Plik do pobrania: 
 
 

Adres redakcji: 

Instytut Historii,

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16 C,

35-310 Rzeszów

e-mail: redakcja@galicja.ur.edu.pl

www: www.galicja.ur.edu.pl

NIP: 813-32-38-822