Polecane publikacje 

- Sabina Rejman, A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow)
- Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak, Mieszczanie rodowici i migranci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)
- Kinga Fink, Artysta w drodze. Wędrówki muzyka Stanisława Bursy nie tylko po Galicji z przełomu XIX i XX wieku 
- Aleksandra Szala, Wyjazdy Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny
- Waldemar Łazuga, W kręgu mitu habsburskiego. Alicja Ankarcrona – Badeni – Habsburg – Altenburg (1889–1985) 
- Adam Świątek, Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palackiego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku 
- Anna Chudzińska, Wszechpolak austriackim ministrem kolei. Wokół kariery politycznej Stanisława Głąbińskiego
- Piotr Olechowski, Lutz C. Kleveman, Lwów. Portret utraconego miasta, przekł. Dariusz Guzik, Znak Horyzont, Kraków 2019, 344 ss.
- Magdalena Baran-Szołtys, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, (P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019

Polecane czasopisma naukowe:

"Galicja. Studia i materiały" nr 6/2020       

        

 

Galicja. Studia i materiały nr 6/2020

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                 

Publikacja wydana w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Umowa Nr 374/WCN/2019/1)

 

W numerze m.in.:         

- Artykuły i rozprawy   

  • Krzysztof Broński, The policy of national and state authorities in the scope of counteracting vagrancy in Galicia in the period of autonomy – an outline of issues
  • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Z historii muzycznych wędrówek polskich śpiewaków operowych po Galicji. Klementyna Czosnowska i Władysław Mierzwiński z występami we Lwowie i w Krakowie 
  • Mariusz Menz, Podróże kulturowe krakowskich stańczyków ze szczególnym uwzględnieniem relacji Stanisława Koźmiana 
  • Joachim Popek, Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku

- Źródła

  • Grażyna Stojak, Architektura galicyjskich dworców kolejowych (na wybranych przykładach drugorzędnych linii kolejowych)
 
Plik do pobrania - cały numer:  
 
Plik do pobrania - artykuły:  
 
   
   

Archiwalne numery czasopisma:

Galicja. Studia i materiały nr 1/2015

Galicja. Studia i materiały nr 2/2016

Galicja. Studia i materiały nr 3/2017

     

Galicja. Studia i materiały nr 4/2018

Galicja. Studia i materiały nr 5/2019