Standardy COPE

Redakcja czasopisma „Galicja. Studia i materiały“ prowadzi działalność wydawniczą w oparciu o Standardy COPE, stosowane w nastepujacych przypadkach:

I. Podejrzenie o autoplagiat  na poziomie redakcyjnym.

II. Podejrzenie o autoplagiat po opublikowaniu tomu.

III. Podejrzenie o plagiat na poziomie redakcyjnym.

IV. Podejrzenie o plagiat w opublikowanym artykule.

V. Wątpliwości z ustaleniem autorstwa.

VI. Podejrzenie o wystąpienie problemu etycznego ze zgłoszonym tekstem na etapie redakcyjnym.

VII. Podejrzenie o wystąpienie problemu etycznego ze zgłoszonym tekstem po jego opublikowaniu.

VIII. Podejrzenie nieujawnionego konfliktu interesów.

XI. Podejrzenie o fałszowanie i fabrykowanie danych.

X. Zmiany na liście autorów.

XI. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia recenzenta o przywłaszczenie pomysłów autora.

VIII. Podejrzenie nieujawnionego konfliktu interesów.

XI. Podejrzenie o fałszowanie i fabrykowanie danych.

X. Zmiany na liście autorów.

XI. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia recenzenta o przywłaszczenie pomysłów autora.

 
Szczegółowe procedury postępowania redakcji:
 
Plik do pobrania:
 
Klauzula informacyjna RODO:
 

Adres redakcji: 

Instytut Historii,

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16 C,

35-310 Rzeszów

e-mail: redakcja@galicja.ur.edu.pl

www: www.galicja.ur.edu.pl

NIP: 813-32-38-822